Senin, 27 Juni 2011

Para Pemain 49 Days

Lee Yo Won as Song Yi Kyung


Nam Gyu Ri as Shin Ji Hyun


Bae So Bin as Kang Min Hoo


Jo Hyun Jae as Han Kang


Jung Il Woo as Sceduler or Song Yi Soo


Soe Ji Hye as Shin In J

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Senin, 27 Juni 2011

Para Pemain 49 Days

Lee Yo Won as Song Yi Kyung


Nam Gyu Ri as Shin Ji Hyun


Bae So Bin as Kang Min Hoo


Jo Hyun Jae as Han Kang


Jung Il Woo as Sceduler or Song Yi Soo


Soe Ji Hye as Shin In J

Tidak ada komentar:

Posting Komentar